برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

c (3222)

رسالهی حاضر، حاصل پ‍ژوهشهاي نگارنده در دورهی كارشناسی ارشد رشتهی شيمی گرايش معدنی است كه در دی ماه سال 1391 در دانشكدهی علوم دانشگاه ياسوج به راهنمايی جناب آقاي دكتر مرتضی منتظر ظهوری و مشاورهی ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3221)

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دانشکده علوم پایه گروه شیمی سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3220)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده علوم پایه گروه شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) گرایش: شیمی فیزیک عنوان: سنتز نانو ذرات مغناطیسی با پوشش طلا مزدوج شده با سیستامین به عنوان ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3219)

دانشکده علوم گروه شیمی پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته ی شیمی تجزیه عنوان سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید واندازه گیری سیستئین به روش طیف سنجی ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3218)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم پایه پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش آلی عنوان : سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیلآمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)فوران-3-کربونیتریل استاد راهنما : پروفسور منوچهر مامقانی ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3217)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.) رشته: شیمی گرایش: آلی عنوان: سنتز مشتقاتی از 2-((3- ایندولیل)(فنیل متیل)) ایندان دیون ها استاد راهنما: دکتر ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3216)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم پايه گروه آموزشی شيمی پايان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: شیمی گرايش: شیمی آلی عنوان: سنتز مشتقات جديد 2-آمينو کينازولين استاد راهنما: دکتر حسن کفايتی نگارش: ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3215)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت پایان نامه کارشناسی ارشد M. Sc. گرایش: شیمی آلی عنوان تحقیق: سنتز مشتقات پیرانوپیرانها استاد راهنما: دکتر حسن کفایتی استاد مشاور: دکتر حسین فلاح باقر شیدایی نگارش: مهتاب وثوقی راد ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3214)

دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل مهندسی شیمی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد عنوان: سنتز کامپوزیت و نانوکامپوزیت پلی تیوفن / پلی استایرن با استفاده از پایدارکننده پلی وینیل پیرولیدون (PVP) در محیط آبی و ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3213)

دانشگاه مازندران دانشکده شیمی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی آلی موضوع: سنتز سه جزیی اسپیرو 1,3-اکسازینها با استفاده از ایمینهای مزدوج، استر استیلنی و ترکیبات کربونیلدار فعال و مطالعه فعالیتهای ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3212)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علومپایه گروه آموزش شیمی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc. رشته شیمی آلی عنوان: سنتز سبز 2-فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3211)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم پایه پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM. Sc)) گروه شیمی – گرایش شیمی آلی عنوان: سنتز سبز 2- فنیل ایمیدازول های جوش خورده با استفاده از ادامه مطلب…